Orange Market?... Això què és?
Quina pel·lícula! Intèrprets (per ordre d'aparició):
Una empresa. Un escàndol. Una oferta. Una fundació. Una detenció. Un germà. Un amagatall. Un empresari. Una (no)resposta. Uns papers. Un avís. Un coreògraf. Un conseller. Uns amics. Unes factures. Un soci. Una empresària. Un contracte de neteja. Un parany. Un president. Un blindatge. Una conspiració. Una festa. Uns indicis. Una negació. Una foto. Un dit. Un sastre. Uns esdeveniments. Una carrera. Una campanya. Una maqueta. Una conselleria. Cinc conselleries. Un mòbil (i un conte). Un canal.


I com ho veu el nostre líder?


Fets. Nosaltres hi oposem fets


I perquè el poble valencià comprove com fem front nosaltres a tals calúmnies i falsedats, vet ací un rosari de bons fets:

• L’eficiència de la maquinària municipal, en un exemple pràctic.
• El manteniment escrupolós de tots els racons del cap i casal.
• L’aposta pel desenvolupament territorial.
• El compromís de respectar les institucions i potenciar al màxim la seua estima entre la ciutadania.
• L’esforç per atendre els dependents com cal i l’ampliació de la cobertura als majors dependents, sense reparar en els diners: sempre capdavanters!
• La tutela continua del patrimoni (històric, arquitectònic, paisatgístic...).
• La dedicació incansable en la millora de les condicions d’ocupació dels valencians.
• El respecte al treball dels nostres col·laboradors.
• El bon ús dels diners destinats a sanitat.
• L’orgull de representar una democràcia moderna i de proclamar la nostra sensibilitat democràtica.
• La defensa ferma d’unes bones condicions de vida per a les famílies.
• Les grans idees que fan avançar l’educació: en les formes i en el fons.
• L’acceptació dels veredictes científics.
• L’estima insubornable pel nostre llegat cultural.
• La inversió decidida en cultura.
• La voluntat de ser un referent en el món dels certàmens cinematogràfics... i en el del teatre.
• El sentit de l’equilibri en el repartiment econòmic.
• La reivindicació innegociable d’un creixement sostenible.
• L’impuls de la participació ciutadana: perquè ens la creiem.
La millora continuada de les hisendes locals.
• El control de la despesa supèrflua.
• Els èxits d’una sanitat àgil i eficaç per a tothom.
• L’eficiència incontestable de la nostra justícia.
• La confortabilitat dels centres educatius.
• L’empenta al teixit industrial valencià.
• La contribució a la reducció de l’exclusió.
• La preocupació per l’atenció a la salut mental.


• L’excel·lència de la millor oferta turística del món.
• L’honradesa demostrada al llarg de 12 anys.
La bona educació i l’estil elegant, inconfundible en els nostres polítics.La transparència de totes les nostres decisions. Com diu el conseller Serafín Castellano: no tenemos nada que ocultar.