Diners per a tot


Sí. Diners per a tot. Però, segons quines coses, en tindran menys o en tindran més. Perquè hem de ser seriosos i és essencial tenir clars els vertaders interessos. Intentem ser equitatius tant amb la televisió com amb la sanitat. I si per casualitat algú no cobra el que li és degut, raons n’hi haurà.

I perquè creiem en la participació ciutadana, anem a donar veu a tots els sectors socials.

Respecte a les conseqüències de la política lumínica, no és per a tant considerant la importància d’una gran capital com València.

I a certes enquestes no cal fer-les molt de cas: en ocasions, es veuen superades per la realitat.