Sense rivals


Però qui pot dubtar que tant la sanitat com els serveis socials siguen unes de les nostres majors preocupacions? Només des de l’enveja, des de la rancúnia, des de la ignorància, des del revengisme, des de la manipulació… El que ningú no pot negar és que som conscients dels problemes reals.