Education for Citizenship


La intolerable utilització del sistema educatiu valencià, per part de l’oposició radical, continua generant un riu de notícies. I -molta atenció, perquè tot té un límit- posant a prova la nostra paciència democràtica.