Mejorando lo presente

Però a pesar del Govern d’Espanya, la nostra Comunitat Autònoma continua immersa en un impressionant corrent ‘a xorro’ (com va assenyalar el nostre president) i cada dia que passa ens és més difícil superar-nos a nosaltres mateixos en els assoliments socials, econòmics, educatius i de tot tipus que portem liderant 14 anys.

Per què tenim el millor transport públic del món? Ahí està, per demostar-ho, una xarxa de metro que és l’enveja de tots. Ens mou l’enorme responsabilitat que ostentem i la inequívoca sensibilitat cap als ciutadans. Malgrat les males llengües.

Per què tenim el millor destí turístic del món? El treball de molts anys, la dedicació febril a aquest sector econòmic, la inversió en infraestructures i obres, el respecte als nostres visitants, el convenciment que l’esport és la pedra angular de la convivència i l’aposta clara per les grans cites mundials que suposen grans ingressos i molts llocs de treball, han fet que, amb orgull, puguem presumir de ciutat líder, una ciutat on els turistes mai no sentiran cap tipus de molèstia.

Per què tenim la millor sanitat del món? Un altre dels nostres compromisos, inherent a l’estat del benestar que impulsem, és el dret a una sanitat eficaç, un sistema modern i universal. Sense reparar en despeses: els valencians s’ho mereixen!

Per què tenim la millor atenció social del món? Perquè la família és objectiu prioritari d’aquest govern, perquè hi dediquem els recursos necessaris, perquè sabem que la força d’un país són els seus immigrants, perquè tot el que fem pels dependents sempre serà poc, perquè la qualitat d’una societat es mesura per la qualitat de l’atenció als seus majors.

Per què tenim la millor situació econòmico-financera del món? És norma de la casa mirar amb lupa les despeses, per a evitat situacions difícils o de perillós descontrol. Per això, pels nostres savis moviments, sempre tenim la caixa plena. D’altra banda, analitzem escrupolosament en què invertim en cada moment i no ens deixem dur per alegries conjunturals ni per promeses espúries de magnats que sols volen el seu benefici. I sempre des de la transparència i la sinceritat amb la població, que en cada moment sabrà, sense embuts, què estem fent per la comunitat.

Per què tenim la millor educació del món? Portem gairebé dues dècades construint les millors infraestructures educatives. No tenim cap dubte que l’educació és el major puntal del futur.

Per què tenim la millor gestió del territori, del patrimoni i del medi ambient del món? Mireu les contundents actuacions contra els incendis o contra les riuades. O la protecció de les nostres terres més emblemàtiques o dels nostres paratges naturals. I a València, per exemple, hem de dir als descreguts que alguna raó tindríem quan vam crear la primera regidoria municipal del canvi climàtic del món. Tot s’ho mereix la ciutat més verda del planeta!

I, finalment, per què tenim el millor nivell de democràcia del món?! Per a nosaltres, la política no és una via cap a l’enriquiment personal, ni al lluïment egoista. És una noble activitat que reconeixem, fins i tot, als nostres pitjors enemics. Morirem en l’intent d’aprofundir en la democràcia i en la lluita pel dret al pluralisme i a tota la informació, drets sagrats pels quals sentim el major dels respectes. I sempre amb la veritat per davant.

A veure qui és capaç de millorar tot això! Ni nosaltres mateixos!