Superbé


Per ser, som també...


A veure, si no, qui sap fer les coses superbé? Petita mostra de les habilitats dels nostres:

El comportament del partit popular, escandalosament bo, escrupolosament democràtic, fidelment respectuós amb la llei, immensament obedient a la legalitat, absolutament transparent com el més suau vidre polit, totalment educat en la dialèctica fina interpersonal i entre organitzacions, inequívoca garantia de totes les llibertats i de tots els drets dels valencians, valent enemic del favoritisme, del matonisme, del nepotisme i del feixisme, i ferm paladí de la consecució de la igualtat entre tothom, és l'òrgan natural, la columna vertebral del poder en la Comunitat Autònoma Valenciana Espanyola, i així ho continuarà sent in saecula saeculorum, per la gràcia de Déu... i de l'Apòstol sant.