Guia de visita


Algunes consideracions al voltant d'aquesta pàgina:

- És un lloc que alberga notícies. Ni hi estan totes les que són ni, com és natural, són totes les que hi estan: com qualsevol selecció, la llista és subjectiva.
- Les fonts són diverses publicacions i mitjans informatius valencians. Sempre són citades i des d'ací agraïm la seua involuntària col·laboració.
- Hi ha majoria de notícies del cap i casal per un doble motiu: per la seua pròpia capacitat de generar-les i perquè és la ciutat des d'on es construeix el bloc.
- S'actualitza mensualment.
- Els continguts -les notícies- estan agrupats per mesos i marcats amb categories.
- Deixant caure el ratolí sobre els enllaços o sobre les imatges (de vegades senceres, de vegades parcel·lades en quadrícules) s'obté informació bàsica de la notícia o el seu titular.
- Les notícies apareixen en finestra emergent.
- La millor manera de cercar-hi informació és des de l'entrada ÍNDEX NU, que conté totes les notícies o des de l'entrada ÍNDEX VESTIT, que conté totes les entrades. També podeu cercar al llarg del bloc per mesos o a través de les categories.