L’educació, puntal del futur


La decidida aposta de l’Administració valenciana per l’educació se sustenta en l'augment de professionals, també en l'ampliació dels centres, en la col·laboració amb les universitats a tots els nivells, fins i tot amb fortes inversions econòmiques, en la millora de dotació de les biblioteques, en la creació de nous instituts, en la potenciació dels idiomes, en l’aportació de més personal administratiu per als centres, en el foment de la lectura en valencià, en la decidida lluita contra el fracàs escolar...