Altres èxits educatius


I, per no abandonar el tema educatiu, repassem unes quantes fites. És tal el carinyo amb què tractem tant els docents com els discents, que som l’enveja d’Espanya. La nostra societat té tot allò que necesita, instal·lacions noves i de la millor qualitat i tots els mitjans humans que corresponen a una educación de qualitat. I clar, els resultats parlen per sí mateixos.

Fins i tot en nivells superiors, ens permetem iniciatives que altres no es podrien permetre mai.