Bones pràctiques


Per a finalitzar l'any, presentem un resum de l'última versió del Catàleg de Bones Pràctiques. A imitar, de forma imprescindible, per tots els governs autonòmics, locals i estatals del món.

Bona utilització dels procediments administratius.
Màxim respecte a les instàncies judicials.
Totes les facilitats per als estudis sobre els serveis que proporcionem.
Total suport a la cultura (en determinats casos, a l'escultura).
Seguiment exacte de la normativa impositiva.
Generosos beneficis impositius a la nostra gent (al revés que l'esquerra).
Àmplies mesures de discriminació positiva cap a les dones.
Respecte solemne per totes les víctimes esdevingudes al nostre territori.
Patrocini incondicional a la investigació valenciana.
Equilibri absolutament democràtic en la composició de les institucions.
Seriositat en els grans projectes d'infraestructures, ben pensats i executats.