Exemple per a tots


És així com hem aconseguit ser un exemple per a tots. El camí recorregut no ha estat fàcil. Hem hagut de prendre mesures fermes, inspirats només en els beneficis per a la població i en l'obtenció de la millor qualitat de vida per als nostres ciutadans.

Hem portat la riquesa de la Comunitat Autònoma Espanyola Valenciana a la més alta cota possible, demostrant alhora la preocupació pels sectors més dèbils de la societat, en un esforç sense precedents reconegut per les pròpies institucions valencianes de control. Referents en tot el món per la defensa del medi ambient i de l'equilibri ecològic, el nostre govern destaca per haver creat la hisenda pública més seriosa i per disposar d'una complexa i delicada xarxa d'empreses públiques que donen, dia rere dia, tota classe de serveis al poble.

Per a tot això comptem amb les eines més adients, que estan donant un resultat aclaparador.

No són d'estranyar, doncs, els pirops continuats que ens dediquen des de tots els àmbits.