Objectius mil


Assentada la nostra hegemonia en la terra, és hora de recordar alguns objectius irrenunciables que tenim marcats:I encara podem exhibir-ne dos més:
- Garantir la necessària protecció a la família.
- Garantir el rellançament de l'economia valenciana.